1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Wspólne posiedzenie rzeczników odpowiedzialności zawodowej

5 października 2017r. z inicjatywy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej lek. Grzegorza Wrony, w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych, dzięki uprzejmości Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego r.pr. Jarosława Sobutki odbyło się spotkanie w którym udział wzięli: Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury adw. Ewa Krasowska, Główny Rzecznik Dyscyplinarny r.pr. Jarosław Sobutka, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Aptekarskiej mgr farm. Kazimierz Jura, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów dr Wojciech Kiebzak, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej lek. Grzegorz Wrona.

Uczestnicy spotkania szczegółowo omówili kwestię dopuszczalności odpowiedniego stosowania przepisów rozdziału 55a Kodeksu postępowania karnego, dotyczącego skargi na wyrok sądu odwoławczego w postępowaniach dyscyplinarnych. Podstawą do wszczęcia dyskusji w tym zakresie była Uchwała składu siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2017r.

Poruszony został także temat dotyczący kwestii ponoszenia kosztów postępowania, w szczególności w razie uniewinnienia obwinionego przez sąd dyscyplinarny.

Burzliwa dyskusja ujawniła szereg zagadnień prawnych, które wymagają szczególnej uwagi i w związku z tym kolejne spotkanie Rzeczników zaplanowane zostało w grudniu w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-10-06 10:22:30