1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Wymogi dla systemów teleinformatycznych

Koleżanki i Koledzy,

Samorząd lekarski usilnie nalegał na wypełnienie przez Ministra Zdrowia przewidzianego art. 8b ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia obowiązku opracowania, przedstawienia do konsultacji, a potem opublikowania wymogów, jakim powinny odpowiadać systemy teleinformatyczne usługodawców.

NRL postrzega urzędowe spisanie tych wymogów jako jedną z gwarancji jasnych i czytelnych reguł informatyzacji opieki zdrowotnej.

Ministerstwo Zdrowia ostatecznie zgodziło się ze stanowiskiem Naczelnej Izby Lekarskiej w przedmiocie konieczności opracowania tych wymogów dla systemów informatycznych. Opracowano już projekt takich minimalnych wymagań funkcjonalnych, który został przedłożony do publicznych konsultacji i jest dostępny na serwerze CSIOZ pod adresem:

https://www.csioz.gov.pl/pl/aktualnosci/szczegoly/konsultacje-dokumentu-minimalne-wymagania-techniczne-i-funkcjonalne-dla-systemow-uslugodawcow/ 

Przypominamy, że powołany przez Prezydium NRL Zespół ds. EDM prowadzi internetowe Kompendium, dotyczące zagadnień cyfryzacji opieki zdrowotnej, oraz konto twitterowe @edm_2020.

Z pozdrowieniami,

Prezes A. Matyja oraz Wiceprezes A. Cisło

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2018-12-20 12:47:37