1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Wyzwania systemowe z perspektywy 10 lat – Prezes NRL na otwarciu X Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy

3 września 2019 r., Prezes NRL Andrzej Matyja uczestniczył w panelu otwarcia „Forum Ochrony Zdrowia 2010-2019: wyzwania systemowe z perspektywy 10 lat”, będącego częścią XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Paneliści otrzymali listę obszarów problemowych (dyskutowanych podczas Forów Ochrony Zdrowia 2010-18) z prośbą o wybór trzech, które powinny stać się priorytetem w nadchodzących 4 latach:

  • Organizacja i efektywność systemu ochrony zdrowia
  • Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce
  • Dostęp do terapii
  • Zasoby kadrowe
  • Uwarunkowania lecznictwa szpitalnego
  • Zdrowie publiczne
  • Polityka senioralna
  • Prawo w ochronie zdrowia

Dla Prezesa NRL trzy najbardziej istotne i potrzebujące zmian zagadnienia to: finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce, jego organizacja i efektywność oraz zasoby kadrowe. „Wszystkie pozostałe obszary są już tylko pochodnymi tych trzech wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć” – ocenił Prezes NRL, podkreślając, że bez ich naprawy, wprowadzanie zmian w innych zakresach nie przyniesie skutku.

Dodał, że Polska obecnie nie posiada spójnego, opartego na przemyślanej strategii, systemu opieki zdrowotnej, a w zakresie jego finansowania panuje „tchórzostwo polityczne”.

 

Fot.: M. Tomczak (Gazeta Lekarska)

Więcej o panelu tutaj.


Relacje z innych sesji Forum Ekonomicznego w Krynicy można znaleźć na portalu Gazety Lekarskiej.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-09-04 13:47:30