1. Przejdź do menu
 2. Przejdź do treści
 3. Przejdź do stopki

Zapraszamy na szkolenia w ramach projektu „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych”

Naczelna Izba Lekarska realizuje cykl bezpłatnych szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu odbywają się szkolenia z następujących tematów:

 • Moduł I (szkolenie obligatoryjne dla wszystkich uczestników projektu) Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania.
 • Zakopane 5-7.04.2019 Zapisy: biuro@future.edu.pl

  Warszawa 29-31.03.2019 12-14.04.2019 Zapisy: zdrowa.administracja@hipokrates.org

  W pierwszej kolejności zapisane zostaną osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym świadczącym usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 • Moduł II Metody i techniki zarządzania zasobami w kontekście zwiększenia dostępności do usług medycznych w podmiotach leczniczych.
 • Moduł III Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Moduł IV Prawo medyczne w ochronie zdrowia.
 • Moduł V Komunikacja interpersonalna w podmiocie leczniczym.


Uczestnikami projektu mogą zostać pracownicy podmiotów leczniczych, tj.:

 1. Kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi, w szczególności: Managerowie ochrony  zdrowia, dyrektorzy,  kierownicy placówek medycznych;
 2. Kadra medyczna, posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne: ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe;
 3. Pracownicy pionów administracyjnych w podmiotach leczniczych: zamówień publicznych, księgowości, rejestratorzy/rejestratorki, sekretarki medyczne, pracownicy działów umów, kontraktów i statystyki medycznej, działów rozliczeń i sprawozdawczości medycznej, finansów, działów dokumentacji medycznej;
 4. Pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia;
 5. Pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych, tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (uczestnikami mogą być wyłącznie, pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi);
 6. Konsultanci krajowi i wojewódzcy.


Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Naczelnej Izbie Lekarskiej - ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, e- mail: zdrowa.administracja@hipokrates.org tel. 22 559 13 10, 22 559 13 44

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-03-06 10:21:50