1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Żegnamy prof. Romualda Dębskiego

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o przedwczesnej śmierci znakomitego lekarza, mistrza w swojej profesji,

Prof. dr. hab. n. med. Romualda Dębskiego,

wybitnego specjalisty w zakresie położnictwa, ginekologii, endokrynologii, ultrasonografii i diagnostyki prenatalnej.

Kierownika Kliniki Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.

Autora i redaktora naukowego licznych podręczników z zakresu położnictwa i ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i diagnostyki ultrasonograficznej.

Wielokrotnie służył pomocą organom odpowiedzialności zawodowej NRL w roli biegłego.

Żonie, Rodzinie, Przyjaciołom, Współpracownikom oraz Pacjentom Pana Profesora składamy wyrazy najszczerszego żalu i współczucia.


W imieniu samorządu lekarskiego, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja,

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona,

Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego Jacek Miarka wraz z zespołem Sędziów.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2018-12-21 13:46:10