1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV” W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Celem głównym projektu jest stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania wzw C w Polsce poprzez określenie sytuacji epidemiologicznej, ocenę ryzyka zakażeń w placówkach medycznych i w sektorze usług o zwiększonym ryzyku transmisji zakażeń krwiopochodnych, przygotowanie założeń rutynowych badań diagnostycznych, zwłaszcza wśród użytkowników substancji psychoaktywnych, jak również opracowanie i przeprowadzenie programu edukacyjnego w zakresie społecznego uświadomienia problemu zakażeń HCV i zasad zapobiegania tym zakażeniom, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony zdrowia.

Więcej informacji - http://www.pzh.gov.pl/page/index.php?id=1389


Opublikował: Milena Kruszewska

Data opublikowania: 2012-08-16 11:54:24