1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

„Lekarz od sumień" i dziennikarska sumienność – wniosek Prezesa NRL do Tygodnika "Polityka"

W związku z nieprawdziwymi informacjami, które pojawiły się w materiale prasowym p.t. „Lekarz od sumień" autorstwa Joanny Solskiej opublikowanym w numerze 48 „Polityki" z dnia 25,11-01.12.2015 roku, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Maciej Hamankiewicz, zwrócił się 26.11.2015 roku do Redaktora Naczelnego Tygodnika „Polityka” z wnioskiem o sprostowanie.
„1. Nieprawdą jest jakoby Konstanty Radziwiłł był przez 10 lat prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej i przez ostatnie pięć wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Konstanty Radziwiłł był przez 8 lat prezesem NRL, przez 4 lata wiceprezesem NRL i przez ostatnie dwa lata sekretarzem NRL.
2. Nieprawdą jest jakoby Naczelna Rada Lekarska po tzw. sprawie prof. Chazana zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, czy lekarze niegodzący się na wykonanie aborcji w przypadkach przewidzianych przez polskie prawo muszą wskazać inną placówkę, która to zrobi. Naczelna Rada Lekarska zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego w dniu 11 marca 2014 roku tj. przed tzw. sprawą prof. Chazana.
3. Nieprawdą jest jakoby Naczelna Rada Lekarska mogła pozbawić lekarza nawet prawa wykonywania zawodu. Pozbawić prawa wykonywania zawodu może tylko i wyłącznie Sąd Lekarski w wydanym orzeczeniu.
4. Nieprawdą jest że to NRL zdecydowała, u jakiego ubezpieczycie I a mają jej członkowie wykupić polisy OC. NRL nie podejmowała takiej decyzji.” - napisał Prezes NRL.

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2015-11-27 13:54:01