1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Wynagrodzenia za dyżury lekarskie - odpowiedź Prezesa Polskiej Federacji Szpitali

W odpowiedzi na pismo Rzecznika Prasowego NIL Katarzyny Strzałkowskiej z dnia 24.07.2015 r., w którym Rzecznik NIL zwrócił się z zapytaniem do Prezesa PFS Jarosława J. Fedorowskiego, na jakich danych opierał się stwierdzając, że stawka za godzinę dyżuru nocnego dla lekarzy wynosi około 80 zł, Prezes PFS przesłał następujące wyjaśnienia:

"Dziękujemy za pismo nawiązujące do publikacji p.t. "Pielęgniarska zapaść" w tygodniku WPROST autorstwa redaktora Krystiana Lurki.

Pismo zostało przeanalizowane przez Zarząd Polskiej Federacji Szpitali w dniu 04.09.2015.
W konkluzji stwierdzamy:
Średnio, stawki dyżurowe dla lekarzy specjalistów w sektorze szpitalnictwa w Polsce wynoszą według naszej wiedzy około 70-80 PLN za godzinę.
Uzasadnienie:
Zdanie przytoczone przez redaktora Lurkę dotyczy średnich stawek oferowanych przez pracodawców lekarzom specjalistom za dyżur medyczny, biorąc pod uwagę także dyżury świąteczne oraz fakt, że przeważająca część dyżurów lekarskich w naszym kraju odbywa się na podstawie umów cywilno-prawnych. Przytoczona stawka około 80 PLN odnosi się wyłącznie do samodzielnych lekarzy specjalistów, czego zabrakło w materiale prasowym. W żadnym wypadku, stawka ta nie dotyczy lekarzy rezydentów lub lekarzy w trakcie specjalizacji (tzw. młodych lekarzy). Nasze szacunki dotyczą średniej z sektora publicznego, jaki i prywatnego, bowiem PFSz zrzesza podmioty o różnym modelu własnościowym.
Nasze dane pochodzą z sondaży przeprowadzonych wśród dyrektorów szpitali podczas konferencji:
IX Międzynarodowa Konferencja Hospital Management 2015;
III Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali w Zamościu 2015;
oraz wśród pracodawców - członków władz PFSz (Zarząd, Rada Naczelna)."

Opublikował: Milena Kruszewska

Data opublikowania: 2015-09-16 10:39:13