1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

LEK i LDEK w prawie unijnym - odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na list Prezesa NRL

W dniu 26 września br. do Biura Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na pismo Prezesa NRL z dnia 28 sierpnia br. w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie przesunięcia terminu pierwszego Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego na rok 2017 (więcej: LEK i LDEK w prawie unijnym - listy Prezesa NRL do Premiera RP i Ministra Zdrowia).

Zgodnie ze słowami Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Chlebusa, uwaga Prezesa NRL w zakresie dotyczącym kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów została uwzględniona, a propozycja zmian załączników 5.1.1 oraz 5.3.2 dyrektywy 2005/36/WE przekazano do Koordynatora Krajowego ds. dyrektora 2005/36/WE.

Pełna treść odpowiedzi w załączeniu.

Opublikował: Milena Kruszewska

Data opublikowania: 2012-09-27 13:33:03