1. Przejdź do menu
 2. Przejdź do treści
 3. Przejdź do stopki

Meritus Pro Medicis

thumbnail
 • Odznaczenie Meritus Pro Medicis zostało ustanowione uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 18 czerwca 2004 r. (uchwała Nr 83/04/IV NRL).
 • Odznaczenie przyznawane jest lekarzom oraz innym osobom szczególnie zasłużonym dla środowiska samorządu lekarskiego.
 • Wnioski o nadanie Odznaczenia mogą składać członkowie i organy izb lekarskich. (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 Regulaminu).
 • Osoby, które otrzymały Odznaczenie mogą popierać kolejne kandydatury wystawiając list promocyjny (wzór listu promocyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu).
 • Odznaczenie przyznaje Kapituła Odznaczenia.
 • Kapitułę Odznaczenia stanowią:
  1. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
  2. Wiceprezesi Naczelnej Rady Lekarskiej
  3. Przewodniczący Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Lekarskich
  4. Przewodniczący Komisji Etyki NRL
  5. Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego
  6. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
  7. Członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej noszący to Odznaczenie
  8. Inne osoby wybrane jednomyślnie przez Konwent Kapituły w drodze tajnego głosowania
Kapituła zbiera się co najmniej jeden raz w roku na wniosek Kanclerza w celu rozpatrzenia złożonych wniosków i podjęcia uchwały o nadaniu Odznaczenia.
 • Uchwala o nadaniu Odznaczenia jest podejmowana przez Kapitułę w drodze tajnego głosowania.
 • Odznaczenie przyznawane jest nie więcej niż 10 osobom w roku kalendarzowym.