1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Światowy Kongres Dentystyczny FDI

FDI 2016 - Zapraszamy na Światową Wystawę Stomatologiczną

Światowa Wystawa Stomatologiczna (World Dental Exhibition) towarzysząca Kongresowi FDI 2016 jest istotną częścią całego wydarzenia.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych po wcześniejszej rejestracji. Aby otrzymać bezpłatną kartę wstępu na wystawę należy zarejestrować się on-line a następnie pobrać wygenerowaną kartę.

Więcej informacji na stronie internetowej Kongresu.


Kongres FDI coraz bliżej!

Dla jednych to czas na podjęcie ostatecznej decyzji o uczestnictwie, dla drugich – konkretnych wyborów z bogatej oferty edukacyjno-kulturalnej. Na FDI Poznań 2016 zarejestrowało się już kilka tysięcy osób z prawie 100 krajów.

 Zapraszamy do lektury najnowszego Magazynu "See You in Poznań"!


Jest już pełny Program Kongresu!

Organizatorzy przedstawili pełny program obrad Światowego Kongresu Dentystycznego FDI 2016. Program dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia.

Termin nadsyłania streszczeń prezentacji został przedłużony do 8 kwietnia 2016 r.


Instrukcja zgłaszania prezentacji

W związku z zapytaniami lekarzy i lekarzy dentystów, dotyczącymi zgłaszania prezentacji na Światowy Kongres Dentystyczny FDI 2016, niżej publikujemy instrukcję, opracowaną przez organizatorów Kongresu.

1. W celu zgłoszenia prezentacji wejdź na stronę https://www.fdi2016poznan.org/pl/program-naukowy/zglaszanie-prezentacji/ lub https://www.fdi2016poznan.org/scientific-programme/abstract-submission/

2. Zapoznaj się z zasadami zgłaszania prezentacji:
» Streszczenia mogą być nadsyłane w 2 kategoriach:
- prezentacje ustne - Sesje trwają godzinę, podczas każdej z sesji odbędą się 4 prezentacje. Limit czasu dla jednej prezentacji to 10 min. z następującą po niej 3-5 min. dyskusją. Prezentacje odbywają się w tylko w języku angielskim.
- plakaty - będą prezentowane w postaci e-posterów. Sesje posterowe trwają godzinę.
Podczas każdej prezentowanych jest 5 posterów. Limit czasu na wystąpienie to 10 minut ustnej prezentacji z następującą po niej 2 minutową dyskusją. Prezentacje odbywają się tylko w języku angielskim.
» Autor możne zgłosić 3 (trzy) streszczenia ale zaprezentować tylko 1 (jedno)
» Ostateczna decyzja o formie prezentacji zaakceptowanego streszczenia należy do Komitetu Naukowego Kongresu
» Nadsyłane streszczenia muszą być przygotowane wyłącznie w języku angielskim
» Streszczenie nie może przekroczyć 250 słów
» Tytuł streszczenia nie może przekroczyć 10 słów i musi zawierać istotę badań
» Autor prezentujący streszczenie musi być zarejestrowany w systemie zgłaszania prezentacji
» Treść streszczenia nie może zawierać danych personalnych autora
» Treść streszczenia nie może zawierać żadnych odniesień do nazw handlowych produktów
» Streszczenie nie powinno zawierać odniesień do nazw instytucji, lokalizacji oraz źródeł finansowania
» Streszczenie musi składać się z następujących sekcji:
- Streszczenie oryginalne: tytuł, cel streszczenia, materiały i metody badawcze, rezultaty, wnioski
- Streszczenie kazuistyczne: tytuł, wprowadzenie, opis przypadku, dyskusja, wnioski/ znaczenie kliniczne
» Streszczenia z nieukończonymi badaniami nie będę oceniane
» Streszczenie nie może zawierać tabeli, wykresów, grafiki
» Streszczenia nie mogą być z zgłoszone ani prezentowane podczas innego lokalnego bądź międzynarodowego Kongresu, Konferencji naukowej
» Streszczenia można zgłaszać do 1 kwietnia 2016 r.
» O tym, które streszczenia będą zaprezentowane w Poznaniu zadecyduje Komitet Naukowy do 9 maja 2016 r. Autorzy zaakceptowanych prezentacji, zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy zgłaszaniu streszczenia.
» Aby streszczenia zostały zamieszczone w programie Kongresu autorzy zaakceptowanych prac muszą zarejestrować się jako uczestnicy Kongresu do 10 czerwca 2016 r.
» Do 19 czerwca 2016 autorzy zaakceptowanych prac otrzymają plan wystąpień ustnych i posterowych
» Autorzy 5 najlepszych prac otrzymają nagrodę w postaci udziału w kolejnym Kongresie FDI
» Pełne teksty prezentacji zostaną opublikowane w "Journal of Stomatology" - oficjalnym czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a streszczenia prezentacji w suplemencie on-line do "International Dental Journal"

3. Kliknij przycisk „SUBMIT online".

4. Następnie zarejestruj się w systemie zgłaszania prezentacji klikając na link „register".

5. Po ukończeniu rejestracji zaloguj się do systemu i wybierz w menu „Submit new abstract".

6. Proces zgłaszania prezentacji składa się z 10 kroków:
Krok 1. Wybór formy prezentacji
Krok 2. Podanie instytucji, z których są autorzy zgłaszanych prezentacji. Jako pierwsza na liście musi zostać wpisana instytucja autora zgłaszającego pracę
Krok 3. Informacje o autorach prezentacji
Krok 4. Dane osoby prezentującej streszczenie
Krok 5. Tytuł streszczenia
Krok 6. Treść streszczenia z podziałem na poszczególne sekcje
Krok 7. Słowa klucze streszczenia (min. 3, max. 6)
Krok 8. Nie dotyczy, przejdź dalej
Krok 9. Podgląd streszczenia w celu sprawdzenia jego poprawności
Krok 10. Zatwierdzenie streszczenia w celu przesłania do oceny przez Komitet Naukowy Kongresu.
Po zatwierdzeniu streszczenia nie można w nim dokonywać żadnych zmian.
Komitet Naukowy Kongresu ocenia wyłącznie streszczenia zatwierdzone przez autorów.

7. Streszczenia zaakceptowane przez Komitet Naukowy Kongresu są podświetlone
w systemie zgłaszania prezentacji, a ich autorzy mogą na bieżąco sprawdzić status
zgłoszonego streszczenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym Kongresu: e-mail: congress@fdi2016poznan.org, tel. 42 632 28 66

_________________________________________________________________________________________

Kongres FDI: zgłoś prezentację, zdobądź wejściówkę

Od 1 grudnia br. można przesyłać streszczenia prezentacji: ustnej lub posterowej na Doroczny Światowy Kongres Stomatologiczny FDI, który w dniach 7-10 września 2016 r. odbędzie się w Poznaniu. – To doskonała forma promocji osiągnięć polskiej stomatologii – zachęcają organizatorzy i kuszą nagrodami dla autorów najlepszych prac.

Kongres FDI w Poznaniu zbliża się wielkimi krokami. Niespełna miesiąc po otwarciu rejestracji (od 3 listopada można uiścić 4 lub 1 dniową opłatę rejestracyjną), Organizatorzy uruchamiają system pozwalający na zgłoszenie streszczenia prezentacji.

- Badania oraz spostrzeżenia kliniczne przyjmowane są w prawie wszystkich kategoriach związanych ze stomatologią, m.in. stomatologii ogólnej, profilaktyce, leczeniu stomatologicznym i odtwórczym oraz chirurgii jamy ustnej. Można także zgłaszać prace dotyczące wpływu jamy ustnej na zdrowie ogólne – informuje prof. Marzena Dominiak, Przewodnicząca Komitetu Naukowego FDI.

Abstrakty prezentacji mogą być nadsyłane (wyłącznie w języku angielskim) poprzez stronę internetową www.fdi2016poznan.org w dwóch formach: prezentacji ustnych i plakatów. Te pierwsze będą trwały 10 minut, a zakończy je 2 minutowa dyskusja. Abstrakt nie powinien być dłuższy niż 250 słów i nie może reklamować produktów dentystycznych. Plakaty będą prezentowane w formie e-posterów.

- Prezentacje ustne i plakatowe to jedna z szans na promocję osiągnięć polskiej stomatologii na międzynarodowej arenie. Warto skorzystać z tej okazji, tym bardziej, że autorzy pięciu najlepszych prac otrzymają nagrodę w postaci bezpłatnego udziału w kolejnym Kongresie FDI – wyjaśnia prof. Bartłomiej W. Loster, Prezydent Kongresu FDI i Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Termin zgłaszania abstraktów upływa 1 kwietnia 2016 r. O tym, które prace będą zaprezentowane w Poznaniu zdecyduje Komitet Naukowy do 9 maja 2016 r. Organizatorzy Kongresu spodziewają się, że podczas Kongresu odbędzie się ok. 800 sesji posterowych.

Doroczny Światowy Kongres Stomatologiczny FDI (Annual World Dental Congress) to najważniejsze wydarzenie światowej stomatologii. Poznań będzie gospodarzem 104. edycji Kongresu. W ramach FDI AWDC odbywają się intensywne wykłady i warsztaty, Światowa Wystawa Sprzętu i Materiałów Stomatologicznych (World Dental Exhibition) oraz obrady Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI. Szczegółowe informacje dostępne są na www.fdi016poznan.org oraz profilu Facebook www.facebook.com/FDI2016POZNAN.

Prof. dr hab. Marzena Dominiak

Przewodniczący Komitetu Naukowego FDI 2016


W 2016 r. Doroczny Światowy Kongres Stomatologiczny (FDI Annual World Dental Congress) odbędzie się po raz 104. w historii, w Polsce po raz pierwszy. W ostatnich latach gospodarzami wydarzenia były: Tajlandia, Indie, Turcja, Chiny, Meksyk, Brazylia, Singapur. Organizatorzy spodziewają się, że do Poznania przyjedzie ponad 16 tys. uczestników, z czego duża część – z całego świata.
Równolegle będzie odbywała się 63. edycja Dorocznego Światowego Kongresu Stomatologicznego International Association of Dental Studies i Young Dentist Worldwide, w której weźmie udział kilkuset studentów stomatologii i młodych lekarzy.
3 listopada 2015 r. ruszyła rejestracja na Doroczny Światowy Kongres Stomatologiczny.

Link do Magazynu See You in Poznań w języku polskim:
https://www.fdi2016poznan.org/uploads/cms//SYIP_PL_3.pdf