1. Przejdź do menu
 2. Przejdź do treści
 3. Przejdź do stopki

Kontakt

Naczelna Izba Lekarska

ul. Sobieskiego 110

00-764 Warszawa

tel. +48 22 559 13 00, +48 22 559 13 24

fax. +48 22 559 13 23

Elektroniczna skrzynka podawcza: Skrzynka podawcza

Aby się z nami skontaktować użyj formularza poniżej.

Format: XX XXX XX XX lub kom. XXX XXX XXX
Security key
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Naczelną Izbę Lekarską z siedzibą w Warszawie ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa w celu obsługi korespondencji. 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naczelna Izba Lekarska z siedziba w Warszawie ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): IOD@hipokrates.org - Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. - Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wypełnienie formularza: https://www.nil.org.pl/newsletter/newsletter-wypisanie - Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Biuro Naczelnej Izby Lekarskiej


Dyrektor Biura

Wanda Fidelus-Ninkiewicz

Recepcja

Elżbieta Mon - 22 559 13 00

Sekretariat Biura NIL

 1. Katarzyna Marzęda - 22 559 13 24
 2. Karolina Małaszkiewicz-Kowalska - 22 559 13 35

Sekretariat Prezesa NRL

 1. Małgorzata Andrejew - 22 559 13 30
 2. Edyta Biegluk - 22 559 13 42

Biuro Rzecznika Prasowego

 1. Kontakt dla mediów

Zespół Radców Prawnych

Koordynator Zespołu:

Michał Kozik - 22 559 13 19

Pracownicy Zespołu: 

 1. Małgorzata Brzozowska - Kruczek - 22 559 13 21
 2. Wojciech Idaszak - 22 559 13 39
 3. Ilona Kołodziejska-Komorowska - 22 559 13 18
 4. Wioletta Witkowska - 22 559 13 18
 5. Olga Adamska - 22 559 13 22
 6. Beata Wierzchowska - 22 559 13 31
 7. Milena Dobrzyńska - 22 559 13 39
 8. Kamila Samczuk-Sieteska

Sekretariat

Hanna Januszewska - 22 559 13 15

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Piotr Sówka - 22 559 13 28

Dział Finansów

 1. Teresa Przesmycka - 22 559 13 08
 2. Iwona Chojnowska - 22 559 13 11

Dział Kadr

Danuta Mleczko - 22 559 13 16

Dział Informatyki i Organizacji

 1. Marcin Kędzierski - 22 559 13 36
 2. Krzysztof Kwasiborski - 22 559 13 37

Centralny Rejestr Lekarzy

Marcin Kędzierski - 22 559 13 36

Centralny Rejestr Felczerów

Michał Kozik - 22 559 13 19

Rejestr Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Danuta Mleczko - 22 559 13 16

Dział Kształcenia

Małgorzata Rachwalska - 22 559 13 32

Dział Stomatologii

 Olga Adamska - 22 559 13 22 

Dział Współpracy z Zagranicą i Integracji z UE

 1. Agnieszka Seweryniak - 22 559 13 51 
 2. Marek Szewczyński - 22 559 13 09

Komisja Rewizyjna

Agnieszka Seweryniak - 22 559 13 51

Ośrodek Uznawania Kwalifikacji

Marek Szewczyński - 22 559 13 09

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów

 1. Małgorzata Skiba
 2. Teresa Perendyk - 22 559 13 44
 3. Kinga Wojtaszczyk - 22 559 13 10
 4. Aleksandra Leonowicz - 22 559 13 10
 5. Małgorzata Andrejew - 22 559 13 43

Ośrodek ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej

Karolina Maciorowska - 22 559 13 43

Egzaminy z języka polskiego

Edyta Biegluk - 22 559 13 42

Inspektor Ochrony Danych

Anna Pogorzelska