1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Newsletter

Aby otrzymywać newsletter musisz potwierdzić tożsamość na podstawie numeru prawa wykonywania zawodu (PWZ) i Daty urodzenia

(7 cyfr)
(8 cyfr format dd-mm-yyyy)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysyłki Newslettera NIL.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naczelna Izba Lekarska z siedziba w Warszawie ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki Newslettera NIL na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@hipokrates.org
- Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
- Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wypełnienie formularza: https://www.nil.org.pl/newsletter/newsletter-wypisanie
- Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 
(podaj adres email)