1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Korespondencja z GIS dotycząca obowiązków dokumentowania działań zapobiegania zakażeniom w gabinetach zabiegowych

Prezentujemy korespondencję z Głównym Inspektorem Sanitarnym dotyczącą obowiązków dokumentowania działań zapobiegania zakażeniom w gabinetach zabiegowych.

Wskutek wniosku grupy lekarzy dentystów Prezes NRL M.Hamankiewicz wystosował 26 kwietnia br pismo do Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Załączona przy odpowiedzi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 lipca opinia Państwowego Zakładu Higieny 

Pismo GIS z dnia 18 lipca 2018r.

zaleca stosowanie w zakresie przeprowadzania i dokumentowania procesu sterylizacji „Ogólnych Wytycznych dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji [..]” . 

 W związku z licznymi wątpliwościami Wiceprezes NRL Andrzej Cisło wystosował w dniu 13 sierpnia 2018 r pismo do Głównego Inspektora Sanitarnego , które prezentujemy poniżej.

Pismo z dnia 13 sierpnia 2018 r

Opublikował: Krzysztof Kwasiborski

Data: 2018-08-14 08:39:57