1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Sesja Naczelnej Izby Lekarskiej na CEDE 2017

Podczas Kongresu Unii Stomatologii Polskiej CEDE 2017, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 14-16 września 2017 roku, 15 września (piątek) w godzinach 9.00-15.30 odbędzie się bezpłatna sesja Naczelnej Izby Lekarskiej, na której przestawione zostaną tematy związane z 3D: diagnostyka, ortodoncja, chirurgia, implantologia; z współpracą laryngologiczno-ortodontyczno-chirurgiczną, rekonstrukcją dna oczodołu, nowotworami jamy ustnej; z zarządzaniem praktyką, ochroną danych osobowych, kształceniem, informatyzacją, zadaniami samorządu. Wykładowcami będą: Dr n. med. Anna Dudzińska-Filkiewicz, Lek. dent. Leszek Dudziński, Prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa, Mecenas Michał Kozik, Inż. Mirosław Przastek, Dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler, Mgr. Inż. Tomasz Stefańczyk, Dr n. med. Łukasz Tyszler, Dr n. med. Edyta Zomkowska. Zapraszamy!

Rejestracja na stronie:

https://www.cede.pl/2017/program-naukowy/program-kongresu/wg-dni/?d=2017-09-15&event=750

Program szczegółowy:

9:00 - 9:20

Otwarcie Sesji, wprowadzenie
Leszek Dudziński

 

9:20 - 9:40

Aktywność lekarzy stomatologów w samorządzie dwóch zawodów
Leszek Dudziński

9:40 - 10:00

Model polskiej praktyki stomatologicznej - na podstawie badań Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji NIL
Agnieszka Ruchała-Tyszler, Łukasz Tyszler

10:00 - 10:30

przerwa

10:30 - 11:00

Innowacyjne metody diagnostyczne oparte na wykorzystaniu technik wizualizacji 3D
Jerzy Gielecki

11:00 - 11:30

Anatomiczna i czynnościowa ocena drożności górnych dróg oddechowych - współpraca laryngologiczno-ortodontyczno-chirurgiczna
Andrzej Kukwa

11:30 - 12:00

przerwa

12:00 - 12:20

3D dla ortodoncji, chirurgii i implantologii
Tomasz Stefańczyk

12:20 - 12:40

Rekonstrukcja poresekcyjna ubytku dna oczodołu - implant indywidualny na podstawie lustrzanego odbicia zdrowej strony i wydruku 3D
Anna Dudzińska-Filkiewicz

12:40 - 13:00

Etiologia zaburzeń fonacyjno-artykulacyjnych pacjentów z nowotworem dna jamy ustnej
Edyta Zomkowska

13:00 - 14:30

przerwa

14:30 - 14:45

Ochrona danych osobowych w praktyce stomatologicznej - co lekarz powinien wiedzieć
Mec. Michał Kozik

14:45 - 15:15

System monitorowania kształcenia SMK,
Wybrane aspekty informatyzacji ochrony zdrowia
Mirosław Przastek

15:15 - 15:30

Narażenie na promieniowanie jonizujące w stomatologii
Dariusz Kluszczyński

Opublikował: Anna Pogorzelska

Data: 2017-08-10 13:23:35