1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Wniosek o wydłużenie okresu do składania ofert

Wiceprezes NRL Leszek Dudzinski złożył w dniu 7 kwietnia 2017 roku wniosek do p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny o odpowiednie wydłużenie okresu do składania ofert wzwiązku z wydaniem przez Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 6 kwietnia 2017 r. Komunikatu w sprawie kontraktowania w 2017 r. świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne, podczas gdy w części wojewódzkich oddziałów NFZ postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju leczenie stomatologiczne zostały ogłoszone przed wydaniem przedmiotowego Komunikatu.  "Uznając, że dopiero opublikowanie Komunikatu umożliwiło oferentom właściwe przygotowanie ofert, decyzja w przedmiocie wydłużenia okresu do ich składania, wyrówna szanse wszystkich świadczeniodawców" - zaznacza wiceprezes NRL.

Opublikował: Anna Pogorzelska

Data: 2017-04-10 11:13:43