1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Zapytanie o finansowanie

Wiceprezes NRL Leszek Dudzinski zwrócił się w dniu 7 kwietnia 2017 roku do p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny z prośbą o informację, jakie środki finansowe w budżecie NFZ  zostały zabezpieczone na realizację świadczeń wymienionych w zarządzeniu Nr 23/2017/DSOZ Prezesa NFZ w z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, przy zwiększonych współczynnikach korygujących.

Zarządzenie wprowadziło zmianę współczynników korygujących w przypadku świadczeń udzielonych:

1) dzieciom do ukończenia 18. roku życia w ramach zakresów: świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, wprowadza się współczynnik korygujący wycenę punktową świadczenia, określoną w katalogu świadczeń stomatologicznych – 1,3

2) kobietom w ciąży oraz w okresie połogu w ramach zakresu: świadczenia ogólnostomatologiczne, wprowadza się współczynnik korygujący wycenę punktową świadczeń określoną w katalogu świadczeń stomatologicznych – 1,2.

                Ponadto wiceprezes NRL poprosił o informację jak zmieni się finansowanie świadczeń stomatologicznych w drugiej połowie roku w związku z rozpoczęciem obowiązywania nowych umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Opublikował: Anna Pogorzelska

Data: 2017-04-10 11:14:12