1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Zmiany w zasadach rozliczenia świadczeń stomatologicznych udzielanych dzieciom i młodzieży

Informujemy, że 27 czerwca 2019 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał zarządzenie nr 76/2019/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, które wprowadza zmiany w dotychczasowych zasadach rozliczenia świadczeń stomatologicznych udzielanych dzieciom i młodzieży.

Zgodnie z ww. zarządzeniem od 1 lipca 2019 r. do świadczeń udzielanych dzieciom do ukończenia 18. roku życia w ramach zakresów: świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz świadczenia udzielane w dentobusie zastosowanie będzie miał nowy współczynnik korygujący wycenę punktową tych świadczeń - w wysokości 1,5 (jak dotąd obowiązywał współczynnik korygujący w wysokości 1,3).

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-07-01 11:16:34