1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Zespoły komisji

Zespół ds. kształcenia lekarzy dentystów (Zespół ds. kształcenia).

Przewodnicząca - Alicja Marczyk-Felba

Członkowie

Paweł Barucha

Lucyna Mierzyńska-Ładny

Lesław Pypeć

Łukasz Tyszler

Jacek Woszczyk

Dariusz Kościelniak

Adam Busch

Urszula Kołodzińska

Danuta Sorochan-Olszak

Anna Olkowicz

Alina Stępnik-Mardzyńska

Maciej Górski

Zespół ds. oceny funkcjonowania systemu świadczeń stomatologicznych gwarantowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia (Zespół ds. NFZ).

Przewodnicząca - Anita Pacholec

Członkowie

Andrzej Cisło

Marta Klimkowska-Misiak

Adam Jurczak

Małgorzata Nakraszewicz

Jolanta Szczurko

Małgorzata Szydłowska

Elżbieta Figos- Kubicka

Zespół ds. kontaktów i oceny instytucji i organów posiadających uprawnienia kontroli praktyk zawodowych i podmiotów leczniczych (Zespół ds. wykonywania zawodu).

Przewodniczący - Jerzy Gryko

Członkowie

Rafał Kiełkowski

Wojciech Ratajczak

Zespół ds. oceny regulacji prawnych w zawodach pomocniczych oraz kontaktów z przedstawicielami zawodów pomocniczych (Zespól ds. zawodów pomocniczych).

Przewodnicząca - Jolanta Smerkowska-Mokrzycka

Członkowie

Anna Lella

Aleksandra Perczak

Ewa Szczutowska

Zespół ds. współpracy z towarzystwami naukowymi i konsultantami krajowymi w celu ew. opracowania aktualizacji standardów leczenia (Zespól ds. standardów).

Przewodnicząca -Ewa Miękus-Pączek

Członkowie

Beata Jarczewska-Głośnicka 

Małgorzata Tomasik 

Zespół regulaminowo - organizacyjny

Przewodniczący - Rafał Kiełkowski

Członkowie

Andrzej Cisło

Leszka Dudzińskiego

Dariusz Kościelniak

Anna Lella

Małgorzata Nakraszewicz

Jolanta Smerkowska-Mokrzycka

Robert Stępień

Jacek Woszczyk