1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

System stypendialny

Nowe wnioski przyjmujemy

od 1 października 2019 r. do 30 listopada 2019 r. 

Do każdego laureata wysłano pismo informujące o otrzymaniu stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej. Pisma do osób które w tym postępowaniu nie otrzymali stypendium zostaną niedługo wysłane. Z uwagi na ochronę danych osobowych nie możemy ujawnić całej listy rankingowej.

W dniu 25 stycznia 2019 r. Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawodowego oraz regulaminu przyznawania stypendiów.

Celem przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udział w kursach, warsztatach dokształcenia zawodowego.

Za prawidłowy przebieg przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej odpowiada Komisja Stypendialna.

Skład Komisji Stypendialnej:
lek. Michał Bulsa - Przewodniczący 
lek. dent - Wojciech Kaatz 
lek. Robert Szczepara
dr hab. n. med. Andrzej Wojnar 
lek. Tomasz Kozioł 

Niezbędne pliki do aplikowania o stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej znajdują się poniżej.

Regulamin przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej

Regulamin przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej

Wniosek o przyznanie stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej

Wniosek o przyznanie stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej

Zasady przyznawania punktów we wniosku o stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej

Zasady przyznawania punktów we wniosku o stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej

Zgoda ośrodka w którym planuje się odbyć staż indywidualny

Zgoda ośrodka w którym planuje się odbyć staż indywidualny

Oświadczenie dotyczące ogłoszeń zjazdowych i sesji plakatowych

Oświadczenie dotyczące ogłoszeń zjazdowych i sesji plakatowych

Przykładowe wnioski o przyznanie Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej

Przykładowy Wniosek o przyznanie stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej - wydarzenie niepłatne np staż

Przykładowy Wniosek o przyznanie stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej - wydarzenie płatne np kurs warsztat

Najczęściej zadawane pytania ( Frequently Asked Questions) na temat Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL).

FAQ Stypendium NRL

Sprawozdanie z wykorzystania Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej

Sprawozdanie z wykorzystania Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej