1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Gazeta Lekarska

Wydawca

Naczelna Rada Lekarska

Dla członków izb lekarskich bezpłatnie

Nakład: 170 000 egz.

Adres redakcji:

ul. Jana III Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
http://www.gazetalekarska.pl

Kolegium redakcyjne:

Jarosław Wanecki (przewodniczący)

Ryszard Golański

Mariusz Janikowski

Jolanta Małmyga

Wojciech Marquardt

Katarzyna Strzałkowska

Redaktor naczelny:

Ryszard Golański tel. 600 909 382, e-mail: naczelny@gazetalekarska.pl

Zastępca redaktora naczelnego:

Marta Jakubiak tel. 608 316 248, e-mail: m.jakubiak@gazetalekarska.pl

Dziennikarze:

Lucyna Krysiak tel. 661 092 853, e-mail: l.krysiak@gazetalekarska.pl

Lidia Sulikowska tel. 668 854 344, e-mail: l.sulikowska@gazetalekarska.pl

Redaktor naczelny Biuletynu NRL:

Marek Jodłowski

Reklama i marketing:

Elżbieta Tarczyńska tel. (22) 559 13 26, 606 699 830 e-mail: e.tarczynska@gazetalekarska.pl

Ogłoszenia:

Michał Ostaszewski tel. (22) 559 13 26, faks (22) 558 80 42, e-mail: m.ostaszewski@gazetalekarska.pl