1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki
NIL oraz MZ

Minister Zdrowia zaproszony na NRL

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zaprosił Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła na posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 4 grudnia 2015 roku. Na posiedzeniu Prezes NRL przekaże Panu Ministrowi listę oczekiwanych przez sam Czytaj...

mz mz

Spotkanie Ministrów Zdrowia z Prezydium NRL

Ustępujący Minister Zdrowia prof. Marian Zembala oraz desygnowany na stanowisko ministra dr Konstanty Radziwiłł spotkali się 12 listopada 2015 roku z Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej. Czytaj...

tk

Postępowanie zgodnie z sumieniem jest obowiązkiem lekarza – orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie klauzuli sumienia

NRL wygrała sprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym w dwóch zakresach związanych z odmową przez lekarza udzielania świadczenia zdrowotnego z powołaniem się na klauzulę sumienia. Czytaj...

odz

Zapraszamy na darmowe szkolenia dla lekarzy!

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów z całego kraju na bezpłatne szkolenia. Czytaj...

Aktualności

Patronaty

Otrzymanie Patronatu Honorowego Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej wiąże się z przesłaniem pisma do biura Naczelnej Izby Lekarskiej z prośbą oWięcej...

Badania i szkolenia NIL

OÅrodek Doskonalenia Zawodowego logo

Samorząd lekarski od lat podkreśla znaczenie właściwego porozumiewania się lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników medycznych z pacjentami. Więcej...

Informatyzacja

informatyzacja

Informatyzacja w ochronie zdrowia wprowadza zmiany dla lekarzy i lekarzy dentystów, o których Naczelna Izba Lekarska chce informować na bieżąco. Zapraszamy do lektury komunikatów. Więcej...

Newsletter

Comiesięczny newsletter na Twoją skrzynkę.