1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki
NIL i GIODO

GIODO i NIL ostrzegają

Lekarze i lekarze dentyści otrzymują wiadomości mówiące o obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Wszystkim zalecamy szczególną ostrożność!!! Czytaj...

u mZ

Spotkanie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z Ministrem Zdrowia

Podczas rozmowy poruszono kwestie związane z aktualną sytuacją w ochronie zdrowia, poziomem finansowania usług medycznych w stomatologii, z Domem Lekarza Seniora oraz z jednością samorządu lekarzy i lekarzy dentystów. Czytaj...

informatyzacja

Lekarze a informatyzacja – spotkanie w CSIOZ

Prezesi medycznych samorządów zawodowych uczestniczyli w spotkaniu poświęconym najważniejszym wyzwaniom prowadzonej informatyzacji służby zdrowia. Spotkanie odbyło się w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 23 czerwca 2016 r. Czytaj...

dentyÅci ankieta

„Lekarze Stomatolodzy 2016” – bardzo prosimy o wypełnienie ankiety!!

Komisja Stomatologiczna NRL oraz Ośrodek Studiów Analiz i Informacji NIL rozpoczynają w lipcu ogólnopolskie badanie opinii pt.: „Lekarze Stomatolodzy 2016”. Wyniki badania będą służyć poprawie warunków wykonywania zawodu lekarza dentysty. Czytaj...

Gniezno październik 2016

„Etyka a powinności środowiska lekarskiego" – konferencja z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

Z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski Naczelna Izba Lekarska wraz z Wielkopolską Izbą Lekarską organizują 7 października 2016 r. w Gnieźnie konferencję „Etyka a powinności środowiska lekarskiego”. Zapraszamy! Czytaj...

wyrok TK 7 czerwca 2016

Jawność pytań egzaminacyjnych – wygrana Naczelnej Rady Lekarskiej

Na wniosek NRL Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisów ograniczających dostęp do pytań z egzaminów LEK, LDEK i PES. W związku z wyrokiem Prezes NRL zwrócił się do Dyrektora CEM z prośbą o udostępnienie zadań testowych. Czytaj...

Aktualności

Badania i szkolenia NIL

OÅrodek Doskonalenia Zawodowego logo

Samorząd lekarski od lat podkreśla znaczenie właściwego porozumiewania się lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników medycznych z pacjentami. Więcej...

Kongres Dentystyczny

Åwiatowy Kongres FDI

Po raz pierwszy w Polsce w dniach 7-10 września 2016 roku organizowany jest Światowy Kongres Dentystyczny FDI (Światowej Federacji Dentystycznej). Naczelna Izba Lekarska wspiera te działania. Więcej...

Patronaty

Aby otrzymać Patronat Honorowy Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, należy przesłać do Naczelnej Izby Lekarskiej pismo z prośbą o... Więcej...

Newsletter

Comiesięczny newsletter na Twoją skrzynkę.