mdl

Międzynarodowy Dzień Lekarza

Życzenia Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dla wszystkich Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Czytaj...

rezydentury

Miejsca rezydenckie - komunikat Komisji ds. Młodych Lekarzy NRL

Komisja ds. Młodych Lekarzy NRL zaprasza młodych lekarzy poszukujących miejsca rezydenckiego do zapoznania się z zestawieniem przygotowanym na podstawie danych MZ, z podziałem na województwa. Czytaj...

składki

Składka członkowska w 2015 r. - kolejny list Prezesa NRL do lekarzy i lekarzy dentystów

W związku z pytaniami, które docierają w kwestii składki członkowskiej, Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował kolejny list do lekarzy i lekarzy dentystów. Czytaj...

świadczenia

Świadczenia gwarantowane - stanowisko Prezydium NRL

Prezydium NRL zgłosiło szereg uwag do przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia projektów rozporządzeń. Czytaj...

ból

Apel Prezydium NRL do lekarzy i lekarzy dentystów o zapewnienie pacjentom skutecznego zwalczania bólu

Dane o dostępności i używaniu leków przeciwbólowych, szczególnie leków o silnym działaniu przeciwbólowym, wskazują na niedostateczną ochronę pacjentów przed bólem w Polsce. Czytaj...

dokumentacja

Dokumentacja elektroniczna od sierpnia 2017 r. – Prezydent podpisał ustawę

Naczelna Izba Lekarska wielokrotnie występowała do Ministra Zdrowia w przedmiotowej sprawie domagając się przesunięcia terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej. Czytaj...

Projekt Unijny

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla młodych lekarzy!

Szkolenia mają charakter warsztatów, odbywają się w małych grupach i dotyczą umiejętności komunikacyjnych oraz radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Czytaj...

list

List Prezesa NRL do lekarzy i lekarzy dentystów - prace sejmowe nad pakietem kolejkowym

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował list do lekarzy i lekarzy dentystów w związku z trwającymi w sejmie pracami nad tzw. pakietem kolejkowym opracowanym przez Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza. Czytaj...

wzory

Wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzór zlecenia naprawy

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy. Czytaj...

Aktualności

Patronaty

Otrzymanie Patronatu Honorowego Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej wiąże się z przesłaniem pisma do biura Naczelnej Izby Lekarskiej Więcej...

Badania i szkolenia NIL

Samorząd lekarski od lat podkreśla znaczenie właściwego porozumiewania się lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników medycznych z pacjentami. Więcej...

Projekt Unijny

Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę. Więcej...

Newsletter

Comiesięczny newsletter na Twoją skrzynkę.