Informacja Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej informuje, iż osoba przedstawiająca się jako dr med. Helena Paszek nie figuruje w rejestrze lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej.

Jolanta Orłowska-Heitzman

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej


Opublikował: Milena Kruszewska

Data: 2013-09-11 15:03:49