1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Andrzej Jacyna złożył dymisję z funkcji prezesa NFZ

Andrzej Jacyna złożył w dniu dzisiejszym dymisję z funkcji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. O swojej decyzji poinformował członków Rady NFZ. 

Zgodnie z art. 102 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Prezesa Funduszu powołuje minister właściwy do spraw zdrowia spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje Prezesa Funduszu po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.

Opublikował: Rafał Hołubicki

Data: 2019-07-17 16:48:32