1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Centralny Rejestr Felczerów

Centralny Rejestr Felczerów Naczelna Izba Lekarska prowadzi na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Felczerem jest osoba, która nie ukończyła wyższych studiów medycznych, lecz zdobyła odpowiednie kwalifikacji na poziomie średnim. W Polsce od wielu lat nie kształci się nowych felczerów, jednakże osoby, które w przeszłości wykształciły się w tym zawodzie, mogą go dalej wykonywać.

W Polsce jest 253 felczerów czynnych zawodowo i 656 nie wykonujących zawodu.