1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Gratulacje dla Prof. Mieczysława Chorążego

20 maja 2017 roku osobiste gratulacje Profesorowi Mieczysławowi Chorążemu, lekarzowi onkologowi, który został uhonorowany Orderem Orła Białego złożyli: Prezes NRL Maciej Hamankiewicz, Wiceprezes NRL Zyta Kaźmierczak-Zagórska oraz Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Pana Profesora w uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju polskiej medycyny, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej.

Zdjęcie: Gazeta Lekarska

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. dr hab. n. med.  Mieczysław Rajmund CHORĄŻY 

Lekarz - onkolog, profesor, doktor honoris causa polskich uczelni, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, inicjator i organizator gliwickiej Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności, wieloletni kierownik Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum Onkologii-lnstytutu im. Marii Skłodowskiej- Curie Oddział w Gliwicach, a obecnie zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku starszego specjalisty inżynieryjno-technicznego. Autor wielu publikacji z zakresu biologii nowotworów, między innymi wydanej w 1973 roku, wspólnie z Kazimierzem Duxem,  książki pt. „Wstęp do biologii nowotworów". W czasie okupacji niemieckiej ukończył szkołę średnią w systemie tajnego nauczania, był żołnierzem Armii Krajowej. Ranny w czasie Powstania Warszawskiego był przetrzymywany w obozie jenieckim w Niemczech.

Więcej informacji: strona internetowa Prezydenta RP.

Opublikował: Anna Pogorzelska

Data: 2017-05-22 10:51:54