1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Klauzula sumienia - odpowiedź Prezesa NRL na pismo Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz, w odpowiedzi na pismo Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich z dnia 12 czerwca 2014 r. dotyczące obrony prawa lekarzy do działania w zgodzie z własnym sumieniem wyjaśnił, że Naczelna Rada Lekarska dostrzegając wagę poruszonego w piśmie problemu złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją obecnie obowiązujących przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczących klauzuli sumienia.

"We wniosku wywodzimy, że przepisy ustawy w sposób niekonstytucyjny ograniczają wolność sumienia. Pismem z dnia 23 czerwca 2014 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego powiadomił Naczelną Radę Lekarską, że nasz wniosek został przyjęty do rozpatrzenia przez Trybunał w pełnym składzie." - dodał Prezes NRL.

Opublikował: Milena Kruszewska

Data: 2014-07-02 09:33:18