1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Krzywdzący zapis w ustawie ma być zmieniony jeszcze w okresie vacatio legis

26 lutego 2019 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, o której informowaliśmy  w ostatnich dniach.

Podczas debaty na posiedzeniu plenarnym senator sprawozdawca – Konstanty Radziwiłł oznajmił, że krytykowany przez samorząd lekarski przepis będzie (w związku z kontrowersjami, jakie wywołuje i które były podnoszone w moim liście do lekarzy – senatorów,  a także podczas posiedzenia Komisji Zdrowia Senatu w dniu 25 lutego), przedmiotem pilnych prac legislacyjnych prowadzonych z udziałem samorządu lekarskiego. Tym samym senator K. Radziwiłł oficjalnie na posiedzeniu Senatu potwierdził poczynione w Komisji Zdrowia Senatu 25 lutego 2019 r. ustalenia, w ramach których Minister Janusz Cieszyński, Wiceprezes NRL Jacek Kozakiewicz, senator Konstanty Radziwiłł oraz przewodniczący Komisji Zdrowia Senatu senator Waldemar Kraska uzgodnili, że krytykowany przepis zostanie w najbliższym czasie zmieniony. Zgodnie z tymi ustaleniami,  projekt odpowiedniej ustawy zostanie w ramach inicjatywy senackiej w najbliższym czasie skierowany na ścieżkę legislacyjną i to jeszcze w okresie vacatio legis, tj. w ciągu 3 miesięcy.

Senatorem się bywa, lekarzem się jest. Oczekuję od dr. Konstantego Radziwiłła dotrzymania słowa. Będziemy bacznie obserwować drogę legislacyjną, która doprowadzi do zmiany krzywdzącego dla nas i kontrowersyjnego zapisu.

W toku debaty poprawkę przewidującą wykreślenie krytykowanego przepisu zgłosił senator Bogdan Klich, także lekarz. Komisja Zdrowia Senatu jednogłośnie rekomendowała jednak przyjęcie ustawy bez poprawki, podtrzymując wolę zmiany tych przepisów w ramach odrębnej inicjatywy legislacyjnej w najbliższym czasie. W następstwie Senat na posiedzeniu plenarnym uchwalił ustawę.

Oczekuję, że uzgodnienia, które zapadły 25 lutego 2019 r. i zostały oficjalnie potwierdzone z mównicy senackiej, będą realizowane w pilnym trybie przy  udziale samorządu lekarskiego.

Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Opublikował: Rafał Hołubicki

Data: 2019-02-27 18:08:57