1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Medycyna estetyczna – odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na apel Naczelnej Rady Lekarskiej

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na apel Naczelnej Rady Lekarskiej z 9 grudnia 2016 r.

NRL apelowała o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu uregulowanie zasad udzielania świadczeń z zakresu medycyny estetycznej.

Ministerstwo zwraca uwagę, że "absolwenci kierunku lekarskiego w procesie kształcenia przeddyplomowego są w szerokim zakresie przygotowywani do działań związanych ze znajomością procesów zachodzących w organizmie, użyciem leków, naruszeniem ciągłości tkanek, wystąpieniem objawów niepożądanych i interakcji, a także w zakresie postępowania w nagłym zagrożeniu zdrowotnym. W dalszej kolejności szczegółowa wiedza i umiejętności nabywane są w drodze szkolenia specjalizacyjnego, w szczególności pogłębiane są one w procesie odbywania specjalizacji w dziedzinie chirurgii plastycznej".

Pismo - w załączeniu.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-02-02 15:38:54