1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

NRL przyjęła stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że 25 stycznia 2019 r. Naczelna Rada Lekarska jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, przygotowanego przez zespół pod przewodnictwem dr. J. Bilińskiego, powołany przez Ministra Zdrowia na mocy ubiegłorocznego porozumienia zawartego z przedstawicielami protestujących lekarzy rezydentów. 

Naczelna Rada Lekarska jest za tym, aby wszelkie zmiany w systemie ochrony zdrowia odbywały się przy aktywnym udziale samorządu lekarskiego i jest przygotowana do prac legislacyjnych. W związku z tym, Prezes NRL A. Matyja zwrócił się do Ministra Zdrowia o przekazanie projektu do Naczelnej Rady Lekarskiej oraz poinformował, że w trybie natychmiastowym, zostanie zwołane nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej, poświęcone wyłącznie zapisom zawartym w projekcie ustawy.

Prezes NRL A. Matyja podkreśla, że ten projekt jest w stanie zapoczątkować zmiany w systemie kształcenia oraz warunków pracy lekarzy i lekarzy dentystów – zmiany, które będą miały pozytywny wpływ nie tylko na naszą pracę, ale również na zdrowie i satysfakcję pacjentów.Materiał dla mediów.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-01-25 18:22:58