1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza Komitetu „Szczepimy, bo myślimy”

Koleżanki i Koledzy,

NRL popiera cele i założenia zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, przygotowanego w ramach inicjatywy obywatelskiej – „Szczepimy, bo myślimy”.

Proszę o jak najszersze rozpropagowanie załączonych dokumentów.

Wypełnione tabele proszę przesyłać na adres:

Naczelna Izba Lekarska
ul. Sobieskiego 110
00-764 Warszawa

w terminie do 15 lutego 2019 roku.

Andrzej Matyja
Prezes NRL

Opublikował: Krzysztof Kwasiborski

Data: 2018-11-15 12:55:32