1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Opt-Out Pack

Zgodnie z prośbą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Porozumienia Rezydentów OZZL zamieszczamy materiały ujęte pod hasłem „Opt-Out Pack”: 1. wstęp i spis treści, 2. cofnięcie zgody na opt-out, 3. żądania do dyrektora, 4. odezwę do kierowników-ordynatorów, 5. odezwę do lekarzy, 6. instrukcję obsługi opt-out, 7. FAQ prawne dotyczące opt-out opracowane przez radcę prawnego z Zespołu Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej.

Prośba o zamieszczenie na stronie www.nil.org.pl została wystosowana przez lekarzy rezydentów na spotkaniu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, przedstawicieli Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i Porozumienia Rezydentów OZZL w dniu 10 listopada 2017 roku.

Rozwiązania Porozumienia Rezydentów OZZL będące realizacją apelu Naczelnej Rady Lekarskiej mówiącego, że dla bezpiecznego leczenia chorego człowieka jest niezbędne skrócenie czasu pracy lekarza do 48 godzin uzyskały pełną akceptację samorządu lekarskiego.

Opublikował: Katarzyna Strzałkowska

Data: 2017-11-23 19:06:19