1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz przewodniczący komisji i zespołów NRL VIII kadencji wybrani

15 czerwca 2018 r. członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej wybrali wiceprezesów NRL, skarbnika NRL, sekretarza NRL, zastępcę sekretarza NRL, członków Prezydium NRL oraz przewodniczących komisji i zespołów NRL.

Skład Prezydium NRL VIII kadencji:
prezes NRL Andrzej Matyja
wiceprezes NRL Andrzej Cisło
wiceprezes NRL Jacek Kozakiewicz
wiceprezes NRL Krzysztof Madej
skarbnik NRL Grzegorz Mazur
sekretarz NRL Marek Jodłowski
zastępca sekretarza NRL Artur Drobniak
członek Prezydium NRL Michał Bulsa
członek Prezydium NRL Jerzy Friediger
członek Prezydium NRL Dariusz Paluszek
członek Prezydium NRL Andrzej Wojnar


Przewodniczący komisji i zespołów NRL VIII kadencji:
Komisja Etyki Lekarskiej – Andrzej Wojnar
Komisja Finansowo-Budżetowa – Dariusz Hankiewicz
Komisja Kształcenia Medycznego – Janusz Kłoczko
Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów – Kazimierz Kłodziński
Komisja Organizacyjna – Mariusz Malicki
Komisja ds. Młodych Lekarzy – Michał Bulsa
Komisja ds. Sportu – Jacek Tętnowski
Komisja Legislacyjna – Tomasz Romańczyk
Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej – Anna Lella
Komisja ds. Kultury – Jarosław Wanecki
Komisja ds. Egzaminów z Języka Polskiego dla Lekarzy Cudzoziemców – Mariusz Janikowski,
Zespół ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii – Mariusz Janikowski
Zespół ds. Praktyk Lekarskich – Jerzy Gryko
Zespół ds. Reformy Systemu Zgłaszania i Rejestrowania Zdarzeń Niepożądanych i Szkód w Ochronie Zdrowia – Piotr Pawliszak

Zdjęcie: Marta Jakubiak "Gazeta Lekarska"

Opublikował: Monika Bala

Data: 2018-06-15 17:50:36