1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Sejmowa Komisja Zdrowia - głos przedstawiciela NIL w sprawie braku leków

Również 16 lipca 2019 r. Komisja Zdrowia zajęła się sytuacją związaną z brakami leków w aptekach. W posiedzeniu udział wzięli ministrowie J. Cieszyński i M. Miłkowski. Podczas blisko trzygodzinnej dyskusji poza parlamentarzystami oraz ministrami głos zabrali przedstawiciele samorządu aptekarskiego, przemysłu farmaceutycznego, związków pracodawców. 

Reprezentujący NIL, mec.W. Idaszak wyraził głębokie zaniepokojenie środowiska lekarskiego zaistniałą sytuacją. Wskazał, że brak leków w aptece będzie generował dalsze problemy w systemie. M.in. część pacjentów wróci do lekarza z prośbą o zmianę zaordynowanego leku – co wydłuży kolejki i zaburzy proces przyjmowania pacjentów. Część pacjentów przerwie leczenie, nie mogąc zrealizować recepty i nie wróci do lekarza po zmianę ordynacji, co może prowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia tych osób i w konsekwencji sprawi, że opieka nad nimi będzie wpływać na wzrost kosztów. Ponadto mec. Idaszak wskazał, że w przypadku powrotu pacjenta do lekarza w celu zmiany zaordynowanego leku, niekiedy będzie to możliwe, ale na lek drugiego lub trzeciego rzutu tj. taki, który w ocenie lekarza nie gwarantuje takiej samej skuteczności terapeutycznej, jak lek pierwotnie zaordynowany. 

Przedstawiciel NIL podkreślił, że środowisko lekarskie oczekuje od Ministerstwa Zdrowia podjęcia wszelkich możliwych i zasadnych działań, aby zapewnić pacjentom dostęp do leków.

Opublikował: Rafał Hołubicki

Data: 2019-07-17 21:43:45