1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Spotkanie NROZ z RPO

8 stycznia 2020 r. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona spotkał się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem w celu omówienia opieki lekarskiej sprawowanej nad osobami osadzonymi oraz skarg zgłoszonych w tej sprawie.

Poruszono również konieczność reakcji oraz propozycji rozwiązań samorządu lekarskiego na otrzymywane w ramach systemu IMI (System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym) informacje o karach nakładanych na polskich lekarzy wykonujących swój zawód za granicą.

Ponadto, Rzecznicy omówili decyzję rządu o przyjęciu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nie udostępniając ostatecznej wersji dokumentu. Zastrzeżenia i wątpliwości budzi fakt, że jego ostateczna wersja nie została przekazana do konsultacji samorządowi lekarskiemu.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2020-01-09 14:40:14