1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Tryb prowadzenia prac legislacyjnych nad przepisami realizującymi porozumienie ministra zdrowia z rezydentami

22 czerwca 2018 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja skierował do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego pismo wyrażające niepokój trybem prowadzenia prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która miała być realizacją porozumienia Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów OZZL z 8 lutego 2018 r.

"Szanowny Panie Ministrze,
w imieniu samorządu lekarzy i lekarzy dentystów, wyrażam zdecydowany sprzeciw i głęboki niepokój trybem prowadzenia prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która miała być realizacją porozumienia Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów OZZL z 8 lutego 2018 r.
W ocenie zarówno XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy, jak również w mojej, wiele przepisów projektu ustawy z 8 maja 2018 r., było rozbieżnych z zawartym porozumieniem. Wejście w życie ustawy w proponowanym kształcie doprowadziłoby do chaosu prawnego oraz dyskryminacji części pracowników sektora medycznego, m.in. niektórych lekarzy specjalistów.
Szanowny Panie Ministrze, liczne zapisy porozumienia z 8 lutego 2018 r. pokrywają się z postulatami samorządu lekarskiego, zawartymi w stanowiskach i apelach Krajowych Zjazdów Lekarzy. Postulaty te dotyczą całego środowiska lekarskiego, w związku z tym miałem prawo oczekiwać, że Minister Zdrowia umożliwi samorządowi lekarskiemu aktywny udział w procesie legislacyjnym. Ubolewam, że do tej chwili tak się nie stało.
Z ogromnym niepokojem konstatuję, że na kilka dni przed deklarowanym w projekcie terminem wejścia w życie ustawy, samorząd lekarski nie ma informacji o aktualnej wersji projektu, przygotowanego przez Ministra Zdrowia. W tej sytuacji, apeluje o podjęcie niezwłocznych rozmów z samorządem lekarskim."

Oryginał pisma - w załączeniu.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2018-06-25 11:08:25