1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Wiceprezes NRL prof. Romuald Krajewski ponownie prezydentem UEMS

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Romuald Krajewski po raz drugi został wybrany na prezydenta Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (European Union of Medical Specialists – UEMS). Obrady UEMS w dniach 15-17 października po raz pierwszy w historii miały miejsce w Polsce. Posiedzenia Zarządu, Rady oraz sekcji odbywały się w siedzibie NIL.

W zarządzie UEMS, w kadencji przypadającej na lata 2016-2019, znaleźli się ponadto czterej wiceprezydenci: Joao Grenho, Othmar Haas, Marc Hermans i Hans Hjelmqvist. Sekretarzem generalnym UEMS został prof. Vassilios Papalois, skarbnikiem Bernard Maillet, a osobą odpowiedzialną za sprawny przepływ informacji prof. Zlatko Fras.

Wiceprezes NRL pełnił funkcję Prezesa UEMS od stycznia 2012 r. Wcześniej, w latach 2009-2011, prof. Krajewski był Wiceprezesem UEMS.

Naczelna Izba Lekarska, jako członek UEMS, jest uprawniona do kierowania swych przedstawicieli do poszczególnych sekcji specjalistycznych istniejących w ramach UEMS.

Więcej informacji: Gazeta Lekarska

Opublikował: Milena Kruszewska

Data: 2015-10-19 13:14:41