1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Wynagrodzenia rezydentów do Trybunału Konstytucyjnego

26 stycznia 2018 r. zgodnie z uchwałą Naczelna Rada Lekarska złożyła wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją i ustawą Kodeks pracy przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz.U. poz. 2017).

NRL apeluje o zbadanie rozporządzenia w zakresie, w jakim przepisy te różnicują wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury w zależności od postępowania kwalifikacyjnego, w którym lekarz został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2018-01-29 09:32:30