1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Wystawianie recepty na leki refundowane a forma zatrudnienia – list do Prezesa NFZ związany z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji dotyczącej odmowy podpisywania przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane z lekarzami, którzy nie mają zarejestrowanych praktyk lekarskich, a w szczególności odnosząc się do argumentacji przedstawionej w piśmie Zastępcy Prezesa NFZ ds. Medycznych Marcina Pakulskiego z 14 listopada 2012 r. przekazał Prezesowi NFZ Agnieszce Pachciarz pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia zawierające interpretację obowiązującego w tym zakresie prawa.

Jak w wynika z załączonego pisma, Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia w pełni podziela interpretację, jaką w powyższym zakresie przedstawił Prezes NRL Pani Prezes NFZ w piśmie z dnia 4 października 2012 r.:

"W świetle powyższego, przedstawiona przez Pani Zastępcę ds. Medycznych interpretacja przepisów jest błędna i nieuprawniona. Nie ma bowiem podstaw prawnych, aby możliwość zawarcia umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane ograniczać jedynie do lekarzy, którzy posiadają wpis do rejestru praktyk lekarskich lub wpis do księgi rejestrowej.” – podkreślił Prezes NRL w liście i zwrócił się do Pani Prezes o zmianę dotychczasowej interpretacji prawa w tym zakresie oraz wskazanie właściwej interpretacji oddziałom wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Poniżej znajduje się pismo Prezesa NRL do Prezes NFZ, w którym załączone zostały:

- pismo do Prezes NFZ z 4 października 2012 r.

- odpowiedź Zastępcy Prezesa NFZ ds. Medycznych z 14 listopada 2012 r.

- pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego MZ z 11 stycznia 2013 r.

Opublikował: Milena Kruszewska

Data: 2013-01-24 14:41:00