1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Stowarzyszenie "STOP NOP"

Wobec zamieszczenia na portalu internetowym Facebook w ramach konta społecznościowego, którym dysponuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepionkach STOP NOP posta sugerującego jakoby lekarze anestezjolodzy w polskich placówkach służby zdrowia doprowadzali do śmierci pacjentów samorząd lekarski podjął zdecydowane kroki prawne.

Autor przedmiotowego posta bezpodstawnie zarzuca ogółowi lekarzy anestezjologów podejmowanie działań noszących znamiona przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, uzasadniając swoje insynuacje rzekomo merytorycznymi okolicznościami, jak wdrażanie konkretnego leczenia farmakologicznego. Tego rodzaju wypowiedzi nie dość, że godzą w dobre imię lekarzy anestezjologów wykonujących swój zawód na terenie całego kraju, to dodatkowo mają na celu z jednej strony zniechęcać pacjentów do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, a z drugiej strony - w sposób karygodny wprowadzają osoby chore i cierpiące, jak również rodziny pacjentów w błąd co do skuteczności i legalności wdrażanego leczenia szpitalnego. W rezultacie tych działań pacjenci mogą być narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia czy zdrowia. Treść przywołanego posta niewątpliwie narusza interes społeczny, ponieważ podważa zaufanie pacjentów do lekarzy. Powyższe bowiem z całą pewnością w sposób negatywny przekładać się może na społeczny odbiór i ocenę świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy anestezjologów.

W imieniu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezesów wszystkich Okręgowych Rad Lekarskich w dniu jutrzejszym zostanie złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa w celu wszczęcia postępowania przez właściwe organy ścigania do Prokuratora Generalnego oraz do Prokuratory Rejonowej Warszawa-Mokotów.

Opublikował: Rafał Hołubicki

Data: 2019-10-17 21:16:11